Název projektu:

HEMA puls – akumulace energie

Registrační číslo projektu:

CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010661

Předmět a cíl:

Hlavním cílem projektu je vyřešení problému, který souvisí s vypadávání elektřiny v důsledku překročení čtvrthodinového maxima, ke kterému dochází v momentu, kdy je současně spuštěno více strojů najednou.

NA DANOU OPERACI JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE.

 

Název projektu:

Realizace energetických úspor v areálu společnosti HEMA puls s.r.o.

Registrační číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000640

Předmět a cíl:

Předmětem projektu je snížení tepelné ztráty objektů, spotřeby energie a tím snížení ekologické zátěže

NA DANOU OPERACI JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE.

 

Název projektu:

HEMA Puls – Vzdělávání ve firmě HEMA puls s.r.o.

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004865

Předmět a cíl:

Předmětem projektu je vzělávání zaměstnanců firmy HEMA puls s.r.o.

NA DANOU OPERACI JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE.